Begeleid rijden

Sinds november 2011 mag je vanaf 16,5 jaar autorijlessen nemen en vanaf je zeventiende verjaardag al afrijden voor het rijbewijs B.
Het voorstel dateert al uit 2008. Vervolgens werd het een aantal keer uitgesteld. De prognose was omstreeks de zomer van 2011.
Dit is helaas niet gehaald maar in november ging de proef dan echt van start. De proef geldt overigens voor alle gecertificeerde rijscholen.
Het rijbewijs B dat je haalt is een gewoon geldig rijbewijs B en hoeft later NIET aangepast te worden.

Begeleid autorijden

Wat de eisen en voorwaarden worden voor zowel de aspirant- bestuurder / automobilist als de aangemelde begeleiders lees je in onderstaand artikel. Het gaat vooralsnog om een proef van zes jaar.

Doel van het behalen van je rijbewijs op je 17de

Er is gekozen voor een model waarin het niet gaat om het opleiden, maar om het maken van ervaringskilometers door de aspirant bestuurder met een goedgekeurde begeleider. Je mag alleen onder begeleiding rijden na het voltooien van je rij-opleiding en het behalen van je rijbewijs-B bij het CBR.

Eerst Theorie-examen, dan pas praktijk-examen

Zoals het er nu naar uitziet, mag je de dag dat je 16,5 jaar bent geworden beginnen met rijlessen en op voor je theorie-examen-B. Vanaf de dag dat je 17 jaar bent geworden mag je examen afleggen voor je autorijbewijs.
Zie citaat brief Min. van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer
d.d. 24-12-2008

“Concreet betekent dit dat jongeren vanaf 16,5 jaar kunnen beginnen met het volgen van rijopleidingen bij professionele instructeurs en het gebruikelijke theorie-examen kunnen gaan afleggen om vervolgens spoedig na hun 17de jaar het normale praktijkexamen af te kunnen leggen. Ze zijn in die zin dan ook volwaardige bestuurders en ontvangen een rijbewijs. Echter, deze bestuurders mogen tot hun 18 jaar slechts autorijden onder begeleiding van een ervaren bestuurder. De 17-jarige bestuurder heft wel toestemming van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger nodig”

Je definitieve rijbewijs-B voor de personenauto

Als je geslaagd bent voor je rij-examen, krijg je een volwaardig definitief rijbewijs en géén voorlopig rijbewijs. Totdat je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt, mag je alleen met een door jou opgegeven begeleider(s) rijden die aan de eisen voldoet.

Eisen voor de begeleider(s)

  • Minimaal tien jaar een rijbewijs-B hebben.
  • Geen zware verkeersdelicten hebben begaan.
  • Nooit in een vorderingsprocedure terecht zijn gekomen.
  • Niet onder invloed zijn van drugs, alcohol of medicijnen.
  • Zich tijdens de begeleiding altijd kunnen legitimeren.

De aspirant bestuurder mag 1 tot 5 begeleiders opgeven die aan de eisen voldoen en hem of haar tot de 18de verjaardag begeleiden. De begeleider die de rol van coach krijgt toebedeeld moet een geldige pas kunnen tonen die door de aspirant bestuurder aangevraagd moet worden bij het RDW (Rijksdienst voor het wegverkeer).

Minderjarigheid van de bestuurder

Omdat de aspirant bestuurder nog minderjarig is, moet een schriftelijke verklaring van één van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger overlegd worden.
De minderjarige bestuurder is echter wel juridisch bestuurder zodat hij of zij wel verantwoordelijk is voor het eigen handelen tijdens het besturen van het voertuig.

Sanctie – Rijden zonder begeleider

Rijdt je als 17-jarige zonder begeleider dan volgt hier een sanctie op door ongeldig verklaren van het rijbewijs. Dit betekent dat je alsnog moet wachten tot je 18 jaar oud bent en dan weer opnieuw zowel je theorie-examen, als je praktijkexamen moet afleggen.
Tevens ben je (mede)verantwoordelijk voor je begeleider. Verkeert deze tijdens de begeleiding onder invloed van verdovende middelen, dan zal je ook weer opnieuw de bovenomschreven examens moeten doen na het bereiken van de dag dat je 18 jaar geworden bent.